Hala widowiskowo-sportowa Gliwice

Dodano: 31.01.2018 / drukuj / pdf
hala

fot. K. Szymik / UM Gliwice

Dane adresowe
ul. Akademicka 50
44-100
Gliwice
Dane kontaktowe

Kompletowane jest wyposażenie areny Gliwice. Trwają prace nad udostępnieniem obiektu organizatorom imprez. Równolegle przygotowywany jest kalendarz wydarzeń na 2018 roku i kolejne lata.

We współpracy z dzierżawcą obiektu, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, pracuje nad nim gliwicka Fundacja Radan.

Realizacja największej miejskiej inwestycji ostatnich lat – budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej - dobiega końca. W październiku 2017 roku obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W listopadzie hala została przekazana w dzierżawę PWiK w Gliwicach, które wcześniej - jako menadżer kontraktu - odpowiadało za budowę obiektu. Obecnie prowadzone są prace nad wyposażeniem areny. Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie i montaż zaawansowanych systemów prezentacji treści. Do rozstrzygnięcia pozostały kolejne trzy postępowania, na urządzenia akustyczne, umeblowanie oraz wyposażenie punktów gastronomicznych. Zakończenie tych prac planowane jest z końcem kwietnia 2018 roku.

PWiK odpowiadać będzie za administracyjne zarządzanie obiektem. Na mocy zawartej z miastem umowy, firma zmierza do nawiązania współpracy z Fundacją Radan, która odpowiadać będzie za pozyskiwanie wydarzeń mających odbywać się w hali. Planowane jest zawarcie 3 letniej umowy współpracy.

Fundacja Radan jest instytucją, która podejmuje szereg działań społecznych. W swojej działalności zajmuje się wspieraniem rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. Przekazuje dofinansowanie wielu gliwickim sekcjom sportowym. Fundacja dostrzega potencjał, jaki stwarza otwarcie gliwickiej areny dla rozwoju gospodarczego miasta, z którym wiąże się wiele jej dotychczasowych przedsięwzięć. W celu skutecznego poszerzenia profilu swojej działalności o zarządzanie najnowocześniejszym w Polsce obiektem widowiskowo-sportowym, fundacja nawiązała współpracę z zespołem osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu dużymi wydarzeniami i obiektami.

Po trzech, nierozstrzygniętych przetargach na wyłonienie operatora hali, fundacja zwróciła się do miasta z propozycją współpracy. Potencjał organizacyjny oraz zespół doświadczonych ekspertów działających na rzecz fundacji, a także wieloletnie doświadczenia we współpracy oraz silne związki z Gliwicami są w ocenie miasta niezaprzeczalnymi atutami Fundacji Radan. 

Prace nad programem działalności hali - prowadzone równolegle z kompletowaniem wyposażenia - potrwają do końca marca 2018 roku. Wtedy zaprezentowany zostanie kalendarz imprez oraz zespół odpowiedzialny za ich realizację.

Informacje dotyczące przetargów na roboty budowlane

Dla udzielenia zamówienia przeprowadzono dwa postępowania.

 •  I postępowanie
  • Termin składania ofert: 29 kwietnia 2011 roku, oferty złożyło 11 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Polimex Mostostal SA w Warszawie z kwotą 294 285 566,19 zł.
  •  Wykonawca ostatecznie przedłużył okres związania ofertą i wadium do 30 czerwca 2012 roku. 14 września 2012 roku przesłał pismo (datowane na 7 września 2012 roku), w którym oświadczył, że „w związku z upływem terminu związania ofertą w przyszłości nie będzie się domagał zawarcia umowy w oparciu o ofertę złożoną w ramach przedmiotowego postępowania”.
 •  II postępowanie
  •  Ponieważ wykonawca, którego oferta w poprzednim postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza (Polimex Mostostal Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie), nie przedłużył terminu związania ofertą oraz odmówił zawarcia umowy na roboty budowlane, Miasto Gliwice 3 sierpnia 2012 roku (publikacja ogłoszenia) wszczęło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Termin składania ofert upłynął 18 września 2012 roku. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Mirbud SA z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach z ceną 321 413 476,45 zł. W postępowaniu nie wniesiono odwołań.

5 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na budowę hali pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą Mirbud SA z siedzibą w Skierniewicach. Roboty rozpoczęły się 15 kwietnia 2013 roku i zmierzają do osiągnięcia efektu końcowego.

W skład hali widowiskowo-sportowej Gliwice wchodzą: hala główna, hala treningowa, budynek fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenu. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym projekt nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek hali głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do hali głównej przylega zespół hali treningowej i budynek fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ulicy Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ulicy Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe między innymi w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.

Hala będzie również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne.

Planowana hala ma spełniać funkcję:

 • sportową;
 • wystawienniczo-ekspozycyjną i targową;
 • rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej);
 • widowiskowo-estradową – wszelkie imprezy artystyczno-estradowe i społeczno-polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje);
 • sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.

Więcej informacji o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia, wizualizacje, doniesienia z placu budowy oraz widok z kamer śledzących na żywo postępy budowy hali można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.
 

hala
fot. Mosquidron / UM Gliwice
hala
fot. Mosquidron / UM Gliwice
hala
fot. UM Gliwice
hala
fot. Z. Daniec / UM Gliwice
hala
fot. Mosquidron / UM Gliwice