Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Dodano: 04.01.2019 / drukuj / pdf
logo

Trwa przygotowanie procedur dotyczących Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Stworzy ona kolejną możliwość bezpośredniego współdziałania miasta z mieszkańcami i szansę czynnego uczestniczenia gliwiczan w życiu samorządu lokalnego. Będzie dopełnieniem innych stosowanych w mieście rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.

Na lutowej sesji miejscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, w której określono tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków. Kolejnym krokiem będzie opracowanie szczegółowej procedury i formularzy wniosków. Harmonogram działań w 2019 roku ma być podany do wiadomości 30 kwietnia. Wtedy wskazany zostanie m.in. termin oceny wniosków, stanowiącej podstawę wyboru zadań do realizacji. 

Ogólne zasady

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami, Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować będzie bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Miasto zaplanuje na realizację pomysłów określoną kwotę i zaoferuje swoją pomoc dla najlepszych propozycji. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne będzie włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można będzie zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. 

Konsultacje społeczne

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.