Miasto Gliwice - Wysoki kontrast - Przyszłość jest tu

-A +A

EdukacjaKontakt

Gliwice oferują swoim mieszkańcom szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.
W mieście działają przedszkola i szkoły wszystkich typów oraz uczelnie wyższe.
Dzieci i młodzież może wybierać spośród publicznych:
29 przedszkoli,
28 szkół podstawowych,
19 gimnazjów,
11 liceów ogólnokształcących,
9 techników,
6 zasadniczych szkół zawodowych,
3 szkół policealnych,
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Kształcenie można kontynuować w szkołach dla dorosłych:
1 gimnazjum, 2 licea ogólnokształcące oraz 2 szkoły policealne.
Działania edukacyjne prowadzone w szkołach, wspomagają i uzupełniają:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego,
Młodzieżowy Dom Kultury,
Gliwicki Ośrodek Metodyczny,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i
Gliwicki Zakłada Aktywności Zawodowej.


Aktualności oświatowe:

IV edycja Dni Gliwickich Młodych Naukowców


W związku z licznymi pytaniami o termin rozpoczęcia rekrutacji do gliwickich przedszkoli publicznych informujemy, że w skutek zmiany zapisów Ustawy
o systemie oświaty i wejściem w życie przepisów prawa oświatowego (reforma edukacji), rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu.
Wówczas zostaną podane niezbędne informacje, kryteria rekrutacji oraz zasady zapisywania dzieci do przedszkoli.
Więcej w zakładce REKRUTACJA


Zobacz więcej 

Przydatne linki:


Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab