Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

Dodano: 04.06.2018 / drukuj / pdf
LOGO

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Zakończył się nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Mieszkańcy Gliwic zgłosili w tym roku 301 projektów. Lista wszystkich złożonych wniosków zostanie opublikowana do 10 maja na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obecnie trwa etap oceny projektów, zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 12 czerwca. W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie opublikowane zostaną także uzasadnienia ocen. Od 13 do 19 czerwca mieszkańcy będą mogli składać odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji. Do 22 lipca poznamy listę projektów, które pojawią się na formularzach do wrześniowego głosowania.

Na projekty wyłonione w ramach GBO zaplanowano 6 216 000 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł.

OGÓLNE ZASADY

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

PRZYDATNE NARZĘDZIA

MATERIAŁY DO POBRANIA

LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

POPRZEDNIE EDYCJE

ZREALIZOWANE INWESTYCJE