Miasto Gliwice - Wysoki kontrast - Przyszłość jest tu

-A +A

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w GlwiicachKontakt

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach jest organizacją samorządu gospodarczego wspomagającą rozwój gospodarczy regionu, szczególnie rozwój przedsiębiorczości. Celem działalności Izby jest:


• propagowanie i wspieranie nowoczesnych form działalności gospodarczej uwzględniającej interes ekonomiczny i społeczny miasta i regionu;
• ochrona praw i reprezentowanie interesów przedsiębiorstw w niej zrzeszonych;
• udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej;
• rozwijanie współpracy członków Izby z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, również poprzez uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych;
• współdziałanie z władzami i organami samorządu terytorialnego dla tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej;
• nawiązywanie współpracy z izbami zagranicznymi – do tej pory RIPH w Gliwicach podpisała umowy bilateralne z Niemcami, Czechami, Wielką Brytanią, Słowacją i Francją.

Członkostwo w RIPH w Gliwicach zapewnia stały dostęp do najnowszych rozwiązań w dziedzinie przedsiębiorczości, pomoc wykwalifikowanych ekspertów współpracujących z Izbą oraz wsparcie działań na rynku biznesowym.

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab