Miasto Gliwice - Wysoki kontrast - Przyszłość jest tu

-A +A

Moja firma – moja niezależność

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie adresowanym do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Nabór powinien ruszyć na przełomie stycznia i lutego.

W ramach projektu „Moja firma – moja niezależność” 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i półroczne finansowe wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

osoby po 30. roku życia, zamieszkujące na terenie woj. śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • Spotkanie z doradcą zawodowym
  • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
  • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
  • Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
  • Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, reklama (do 10% wartości dotacji), środki obrotowe (do 25% wartości dotacji), prace remontowo-adaptacyjne, środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności. 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
TUTAJ, w biurze projektu (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, Budynek 4 „Maszynownia”, pokój 101, tel. 32/461-29-25, e-mail: dotacje@gapr.pl) lub na stronie www.gapr.pl.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab