Miasto Gliwice - Wysoki kontrast - Przyszłość jest tu

-A +A

Masz pomysł? Wypełnij i złóż wniosek!

Do 24 lutego można proponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w przyszłym roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsze złożone wnioski są już dostępne w Internecie. Najwięcej pomysłów wpłynęło na razie z Trynku.

Mieszkańcy i radny zgłosili m.in. potrzebę budowy drogi dla rowerów (wzdłuż ul. Żwirki i Wigury od ul. Rybnickiej do ul. Dzierżona), chodników z kostki brukowej umożliwiających dojście do Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych i Przychodni „Bracka”, a także parkingu osiedlowego w pobliżu ul. Młodych Patriotów. W gronie pomysłów znalazły się również: montaż tablic ogłoszeniowych na ulicach Bardowskiego, Żwirki i Wigury, Zubrzyckiego oraz Bojkowskiej, postawienie 3 ławek przy ul. Zubrzyckiego, objęcie monitoringiem siłowni na wolnym powietrzu i placu zabaw przy ul. H. Sawickiej oraz boiska i placów zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Kilińskiego, ogrodzenie i reorganizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Pszczyńskiej 112-118, a także wycinka starych oraz chorych drzew i stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Nowej.

Warto być aktywnym! Zainteresowanym podpowiadamy, jak poprawnie przygotować wniosek i złożyć go w Urzędzie Miejskim.

  1.     CHCESZ ZAINICJOWAĆ ZMIANĘ NA SWOIM OSIEDLU? W pierwszej kolejności sprawdź na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”, jaka kwota została przeznaczona na realizację zadań w Twojej dzielnicy. To bardzo ważne! Aby Twój pomysł został dopuszczony do etapu głosowania, musi zmieścić się w limicie finansowania dla osiedla. Skup wokół swej inicjatywy jak największe grono mieszkańców!
  2.     UPEWNIJ SIĘ, ŻE MOŻESZ ZOSTAĆ WNIOSKODAWCĄ. Wnioski mogą składać gliwiczanie, których pomysły zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, a także radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta. Uwaga! Zarówno osoby składające wnioski, jak i popierające je, muszą w bieżącym roku ukończyć 16. rok życia. Nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych potrwa do 24 lutego. Każdy wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski.
  3.     WYPEŁNIAJ WŁAŚCIWE DOKUMENTY! Formularz wniosku do pobrania i wydruku dostępny jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem ,,GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”. Formularz w wersji papierowej można natomiast otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów (stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze Prezydenta i Rady Miasta, a także w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (w godzinach urzędowania: pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).
  4.     DOPILNUJ, BY DOKUMENTY BYŁY KOMPLETNE. Wypełnij we wniosku wszystkie pola, a na formularzu listy poparcia zbierz co najmniej 15 podpisów od osób, które uważają, że Twój pomysł jest ciekawy. Uzupełnij we wniosku wszystkie swoje dane, podaj swój numer telefonu i e-mail, gdyby osoby odpowiedzialne za weryfikację chciały się z Tobą skontaktować. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu skrzynki e-mailowej i złożeniu podpisów na oświadczeniach ze zgodą na udostępnianie danych osobowych.
  5.     NIE POMYL DANYCH TWOJEGO OSIEDLA! Wskazując dzielnicę, w której ma być realizowane Twoje zadanie, skorzystaj z interaktywnej mapy Rad Osiedli, dostępnej pod adresem http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli. Wybierając konkretne osiedle, dotrzesz do szczegółowych informacji, w tym spisu ulic.
  6.     ZAPROPONUJ DOBRĄ NAZWĘ! Wymyśl nazwę zadania, która będzie atrakcyjna i zrozumiała, a zarazem oddająca jego specyfikę.
  7.     BĄDŹ PRECYZYJNY! Od tego roku we wnioskach dotyczących zagospodarowania konkretnego terenu mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (po uprzednim uzyskaniu ich zgody). Jeżeli to możliwe, dołącz do wniosku wydruk fragmentu mapy z zaznaczoną lokalizacją lub opisz ją możliwie precyzyjnie, podając nazwę ulicy i charakterystyczny punkt. Jeżeli masz wątpliwości, czy Twój pomysł dotyczy nieruchomości gminnej, sprawdź w geoportalach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (http://msip-mapa.um.gliwice.pl/). Szybkie pozyskanie informacji możliwe jest poprzez wykorzystanie narzędzia „Informacja o obiekcie” (niebieska kostka z literką „i” na pasku ikon) czy funkcji „Raport” w wyszukiwarce uniwersalnej (kostka z lupką na pasku ikon). Funkcja ta umożliwia wygenerowanie – w wersji do wydruku – raportu zawierającego informacje o numerze działki, jej powierzchni i własności oraz fragment mapy z lokalizacją wyszukanego obiektu. Sprawdź również, czy twój pomysł jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe instrukcje, jak uzyskać informację o właścicielu nieruchomości oraz jak sprawdzić, co na danym terenie może być zbudowane, znajdziesz w broszurach zamieszczonych na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
  8.     OSZACUJ WSTĘPNIE WARTOŚĆ. By mieć pewność, że Twoja propozycja ma szanse na realizację, skorzystaj z szacunkowych kosztów dotyczących zadań z ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego (dokument „Przykładowe koszty zadań” na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI). Możesz też przeanalizować wydatki miasta wykazane w budżecie Miasta Gliwice na dany rok kalendarzowy (http://bip.gliwice.eu/strona=10447) lub wysłać zapytanie cenowe do firmy, która zajmuje się realizacją podobnego przedsięwzięcia.
  9.     NIE ZAPOMNIJ O UZASADNIENIU! W kilku zdaniach opisz swoją propozycję, jej znaczenie dla Twojego osiedla lub lokalnej społeczności. Pamiętaj, że pozytywna zmiana wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców to istota dobrego pomysłu. Dla niej z łatwością znajdziesz poparcie.
  10.     ZŁÓŻ WNIOSEK DO URZĘDU. Wypełnione formularze (maksymalnie 3 wnioski od każdego podmiotu) należy złożyć w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, z dopiskiem na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem platformy ePuap/SEKAP. Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Szczegółowa prezentacja „JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?” dostępna jest na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI”.

Do tej pory w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano łącznie 33 przedsięwzięcia. Znalazły się wśród nich między innymi…

…garaż dla wozu pożarniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince, wybrany w 2013 r. po sondażu internetowym w sprawie budżetu obywatelskiego (fot. archiwum OSP Gliwice-Brzezinka)

…kolorowy plac zabaw w parku Chopina, wyposażony w nowe urządzenia oraz bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki najmłodszych (wybrany w głosowaniu w 2014 r., fot. MZUK)

…zachęcająca do uprawiania street workoutu siłownia na świeżym powietrzu na os. Sikornik (wybrana w głosowaniu w 2014 r., fot. Z. Daniec)

…pięć nowych punktów monitoringu miejskiego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców ul. Bł. Czesława (wybrane w głosowaniu w 2015 r., fot. archiwum ŚSM)

…integrująca mieszkańców siłownia „pod chmurką” w dzielnicy Stare Gliwice (wybrana w głosowaniu w 2015 r., fot. Z. Daniec)

W ubiegłorocznym głosowaniu gliwiczanie zgłosili m.in. nowe parkingi, wybieg dla psów, place zabaw, kolejne siłownie na świeżym powietrzu, boisko, stoły do tenisa, kącik relaksu, połączenia ulic, wiatę czy tablice edukacyjne. To nie wszystko!

Na liście zadań budżetu obywatelskiego do realizacji w 2017 r. znalazły się również ciekawe zajęcia, kursy i warsztaty, takie jak samoobrona dla kobiet, aqua aerobik, fitness, nordic walking, siłownia, zajęcia zdrowotne dla seniorów, bezpłatne zajęcia sportowe dla najmłodszych czy osiedlowa miniliga piłkarska dla dzieci i młodzieży. Miasto ogłosiło już pierwsze otwarte konkursy ofert na ich realizację. Szczegóły można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab